O pivovaru

O pivovaru

Vaření piva má v Pardubicích staletou tradici a sahá až do počátku 14. století. V roce 1491 zakoupil Pardubice představitel jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších rodů v zemi, působícího na rozsáhlém území od Hané a Moravy až po Prahu, Vilém z Pernštejna a zvolil si je za centrum svého velkého panství. Na počátku 16. století se začal intenzívně zabývat také pivovarnictvím. Dobré jméno rodu je tak navždy zapsáno do historie Pardubic.

Pivo z města dobrého rodu

V souvislosti s bouřlivým rozvojem města v době průmyslové revoluce, daného též polohou na hlavní železniční trati a přítomností významné vojenské posádky, se místní podnikatelé rozhodli založit v roce 1871 novou společnost – Akciový pivovar Pardubice. O rok později byla výstavba jednoho z prvních moderních pivovarů ve východních Čechách dokončena a začala se psát nová kapitola výroby piva z města dobrého rodu, která se nikdy nezastavila ani v době válek.

Na historické tradice Pardubic navazují i názvy jednotlivých druhů vařených piv. Značka Pernštejn, registrovaná od roku 1972, z nich přímo vychází. Nejvýznamnějšího příslušníka rodu, Viléma, pak připomíná označení jedenáctky. Sídlo na soutoku Labe a Chrudimky je však rovněž známo jako město a nejtěžšího překážkového dostihu kontinentu. Tyto tradice se odrážejí v pojmenování speciálního čtrnáctistupňového piva Taxis.

Pardubický Porter

Zcela jedinečnou kapitolou historie pardubického pivovarnictví je pak výroba speciální tmavé devatenáctky Pardubický Porter. Toto pivo bylo poprvé uvařeno v roce 1890 a od té doby nemá pro svou sílu, ale i výtečnou jakost, na trhu prakticky konkurenci.